fbpixel

UČINKOVITA ORODJA SR(E)ČNEGA POUČEVANJA

Tečaj, kjer v 8 urah postavimo temelje za lepše, bolj povezano in sodelovalno okolje v razredu/skupini

Biti vzgojitelj ali učitelj ni le poklic, je veliko več. To je POSLANSTVO.

Vzgojitelji in učitelji opravljajo pomembno delo, na prihodnje generacije vplivajo usodno. Sooblikujejo jih, ne le vzgajajo in izobražujejo, vplivajo tudi na njihovo samozavest, samopodobo. Vzgojitelji in učitelji so predstavniki odraslega sveta, po katerih se vede ali nevede zgledujejo mladi in po njih sodijo preostali svet ter ocenjujejo svojo prihodnost.

Od učiteljev se veliko pričakuje. V razredu bi morali nastopiti kot avtoriteta, ki mu učenci sledijo in ga upoštevajo iz lastne želje, ne iz strahu in prisile. Slediti delovnemu načrtu, izpolnjevati normative, biti ljubeči in razumevajoči, obravnavati vsakega otroka v prepolnih razredih individualno …

Pa se to da?

Izkušnje kažejo, da je v okviru našega šolskega in družbenega sistema, ki še vedno temelji na pomanjševanju, ocenjevanju, tekmovanju … to težko. Da pa se. Da se spremeniti posameznikovo notranjo naravnanost, ki vpliva na njegovo vedenje in odzive ter posledično na njegovo okolje.

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja smo zbrali v 8-urnem programu Učinkovita orodja sr(e)čnega poučevanja.

PROGRAM USPOSABLJANJA

 • 1. URA

  OZAVEŠČANJE PREDSODKOV IN PREPRIČANJ

 • 2. URA

  KORELACIJA MISLI – OBČUTKI - VEDENJE

 • 3. URA

  VODJA SKUPINE – KREATOR VZDUŠJA

 • 4. URA

  IZ UKAZA IN ZAHTEVE DO UČINKOVITEGA VABILA

 • 5. URA

  OSMIŠLJANJE OBVEZNOSTI

 • 6. URA

  DELOVANJE IZ IZBIRE

 • 7. URA

  RAZUMEVANJE RAZNOLIKOSTI KOT OBOGATENJE SVETA

 • 8. URA

  USTVARJANJE IZ NAVDIHA, NE IZ STRAHU

KAKŠNI SO CILJI PROGRAMA?

Opolnomočanje vzgojiteljev in učiteljev za lažje in učinkovitejše delo v skupini – kreiranje boljših delovnih pogojev za učitelje, vzgojitelje in otroke: okrepitev notranje stabilnosti posameznika, kar vpliva na njegovo vedenje;

razvoj socialnih veščin, sodelovanja v skupini, strpnosti, medsebojnega spoštovanja, krepitev pozitivne samopodobe, sposobnosti reševanja problemov/konfliktov …, kar omogoča kakovostnejše življenje tako na delovnem mestu kot doma.

Predstavitev učinkovitih orodij, tehnik in metod, ki:

NAČIN DELA

Izkušena predavateljica predstavi ključne vsebine iz prakse, opolnomoči slušatelje z orodji, tehnikami in metodami, ki jih le-ti lahko takoj uporabijo pri svojem delu in doma.

Skozi resnične življenjske primere osvetlimo in ozavestimo vzorce vedenja, prepričanja in predsodke, ki nam preprečujejo večje preboje na različnih področjih v življenju.

Razdelali bomo načine, kako se lahko osvobodimo avtomatiziranih neozaveščenih reakcij ter začnemo živeti svobodneje, bolj lahkotno in kreativno, iz prostora izbire.

Predavateljica spodbuja interaktivni pristop, kar omogoča obravnavo konkretnih situacij in zagat posameznih udeležencev, ki jih predavateljica podrobno interpretira in predlaga učinkovite rešitve na osnovi svojih izkušenj, primerov s prakse ter modelov poučevanja domačih in tujih strokovnjakov.

Datumi programa

Predavanja potekajo 4 dni – en teden od ponedeljka do četrtka po dve uri na dan od 17h do 19h. 

2022

10. - 13. oktober
14. - 17. november
online, v živo

2023

13. - 16. februar
13. - 16. marec
11. - 14. april
online, v živo

Program strokovnim delavcem olajša posredovanje disciplinarnega in strokovnega znanja predmeta. Učitelji z uporabo novih orodij odkrijejo novo povezanost do svojega predmeta. Orodja jim ponudijo inovativen, svež zagon pri poučevanju.

Ko se zna učitelj učencem pristno približati, le-ti vzljubijo njegov predmet. Ko v razredu ni strahu, odpora, pričakovanj, se učenec lažje sprosti, odpre in stopi v prostor zanimanja ter visoke pozornosti. Ko učenec odpre svoje srce, je posredovanje znanja lažje in učinkovitejše, lažje vzdržujejo disciplino in podajajo lastno strokovno znanje o predmetu.

Učitelji po zaključenem tečaju ne učijo več le predmet, ampak tudi kako ta predmet živeti in kako vse to, kar učijo v razredu, uporabiti v življenju. Učitelji začnejo snov podajati skozi življenjske primere, zgodbe, izhajajo iz sebe in svojih zgodb, ki jih na življenjski način lahko prepletejo s strokovno snovjo. Učenci spoznajo uporabno vrednost predmeta, vsebine ponotranjijo in jih lažje odnesejo s seboj v življenje.

Strokovno delo učiteljev se postavi na višji nivo.

KOMPETENCE, KI JIH OSVOJIJO UDELEŽENCI PO ZAKLJUČENEM PROGRAMU:

Program razvija kompetence za:

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja smo zbrali v 8-urnem programu Učinkovita orodja sr(e)čnega poučevanja.

1.

UČINKOVITO POUČEVANJE IN VZGAJANJE:

 • Boljši stik s seboj in z drugimi,
 • ozaveščanje lastnih misli, predsodkov, prepričanj,
 • učinkovito ravnanje s svojimi intenzivnimi občutki ter transformacija le-teh, da ne delujejo rušilno na njih in na otroke, sodelavce, starše,
 • vešče vstopanje v svoj notranji prostor stabilnosti, miru, moči,
  delovanje iz izbire in ne iz strahu ter prisile,
 • izklapljanje programov, vzorcev in prebujeno delovanje v skupno najvišje dobro vseh vpletenih.

2.

SODELOVANJE Z DELOVNIM IN DRUŽBENIM OKOLJEM:

 • Povezava v sinhrono delujoč tim, usmerjen v skupen cilj,
 • biti dobro v sebi in posledično boljši z drugimi,
 • povezovanje, sprejemanje, učinkovito sodelovanje znotraj kolektiva, z vodstvom, otroci, družinami in širše z družbo,
 • socialne kompetence.

3.

PROFESIONALNI RAZVOJ TER ORGANIZACIJO IN VODENJE LASTNEGA DELA:

 • Delovanje iz svoje vizije, navdiha in ne več iz prisile ali strahu,
 • iskanje konstruktivnih rešitev pri premagovanju izzivov,
 • integracija v zahteve sistema,
 • večja produktivnost, doslednost in zanesljivost,
 • učinkovitejša komunikacija.

Takšno izobraževanje je zagotovo drago …

Ja, res je. Cene podobnih tečajev drugod dosegajo 800 € in več.

Pravzaprav sem sama za vsa svoja izobraževanja plačala neprimerljivo več kot to … vsakič. Vendar je bilo vredno!

Ker pa vem, koliko dobrega lahko to znanje naredi za vas in za vašo skupino otrok, sem se odločila, da vam tečaj Učinkovita orodja sr(e)čnega poučevanja
ponudim po izjemni ceni:

97 €

Ja, tako je.

8 ur predavanj v živo, pomoč pri osebni rasti in kakovosti življenja, delo na vaših konkretnih primerih v razredu in skupinah in več … dobite za pičlih 97 evrov.

Poleg vsega pa vam ponujam še dodatne bonuse!

Ob prijavi na osnovni tečaj prejmete:

Knjigo Srčni učitelj po polovični ceni

50% popust na nakup moje uspešnice Srčni učitelj.

Moj rokovnik za šolsko leto 2022/23 po polovični ceni

50% popust na nakup novega, izpopolnjenega rokovnika

Po opravljenem izobraževanju prejmete s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport 0,5 kreditne točke.

PRIJAVA NA TEČAJ

Na tečaj se je mogoče prijavite preko kataloga KATIS, do katerega lahko dostopate na spodnji povezavi:

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na številki 040 334 809. Pišete nam lahko tudi na sabina@srcniucitelj.si.

Srčni učitelj Sabina Košmrl Kaučič
Scroll to Top